Over Lieflijk Indië

In 2014 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het SIOH uit Haarlem. De bestuursleden van Merano zijn toegetreden als bestuurslid van SIOH. De SIOH is in 2001 o.a. op gericht door Frits Rijnenberg. Chris Rijken heeft de naam Lieflijk Indië verzonnen gelijknamig aan het liedje wat hij regelmatig samen met zijn familie zong. In 2010 is het kleinschalig wooncomplex Lieflijk Indië in Haarlem geopend. De vraag overstijgt het aanbod vandaar dat Merano heeft zich ten doel gesteld om in het land op grotere schaal wooncomplexen te realiseren op basis van het concept in Haarlem.

Wat bieden wij

Een thuis voor iedereen die zich verbonden voelt met de gemeenschap. Immers is er officieel geen definitie wie of wat een Indo is. Een warme open gemeenschap waar eenieder welkom is op een locatie die openheid en geborgenheid uitstraalt te midden van geloof en welzijn.

Een ieder die het ambieert om de visie van Lieflijk Indië te omarmen is welkom om “bij ons” te wonen. Vele hebben banden met het verleden, geboren in de regio van Indonesië, getrouwd/geweest met een Indo, anderzijds affiniteit met de gemeenschap of vinden het een plezierige omgeving waar men wil wonen, een wereldhuis. U bent van harte welkom.

De aantrekkingskracht van een dergelijk project is regionaal. Dat zien wij ook terug bij de inschrijvingen. Het is een hechte gemeenschap die graag “hun” cultuur samen beleven. Binnen de zorg heeft de groep vanuit het ministerie van VWS een aparte status gekregen en wordt benoemd als culturele specifieke zorg.

De Merano Group biedt deze zorg als toegelaten instelling binnen de kaders van de WTZi. In de woningen ontvangt u de zorg via MPT ( Modulair pakket thuis) of een VPT ( Verpleeg pakket thuis).
Indien u verblijft in het verpleeghuis of hospice dragen wij zorg voor een indicatie voor de WLZ ( Wet langdurige zorg).

Zorgvisie Merano

Binnen de organisatie van Merano staat de mens centraal. Elk mens is uniek en autonoom, hij/zij geeft zelf richting aan zijn/haar leven. Merano biedt, met haar uitgebreide woon, zorg- en dienstverleningspakketten, de randvoorwaarden voor een respectvolle benadering en een eigen persoonlijke levenssfeer.

De zorg- en dienstverlening zijn daarbij zodanig ingericht dat de cliënten hun levensstijl, ondanks de soms verminderde zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zo lang en zoveel mogelijk voort kunnen zetten. Vanuit de visie stimuleren wat men kan en niet de nadruk leggen van wat men niet meer kan. Activiteiten en diensten (zorg) die voort komen uit de behoefte van de bewoner. Een leefcoach is hierin een belangrijke schakel tussen de bewoner en de gene die uitvoering geeft aan het zorgplan.

De zorg- en dienstverlening zijn daarbij zodanig ingericht dat de cliënten hun levensstijl, ondanks de soms verminderde zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zo lang en zoveel mogelijk voort kunnen zetten. Vanuit de visie stimuleren wat men kan en niet de nadruk leggen van wat men niet meer kan. Activiteiten en diensten (zorg) die voort komen uit de behoefte van de bewoner. Een leefcoach is hierin een belangrijke schakel tussen de bewoner en de gene die uitvoering geeft aan het zorgplan.

De Pondok

Eten en drinken verbind de cultuur met de mensen daarom is deze prominent aanwezig. Op elke locatie komt een Pondok (gemeenschapshuis). Een plek waar men dagelijks kan samen komt. De Kumpulan, en Pasar enz. worden gevierd. Gewoon samen zijn, boek lezen, meedoen aan activiteiten; yoga, lezingen, muziek, sport en spel, enz.

In Pondok neemt de keuken een bijzondere plaats in. Het uitgangspunt is dat de maaltijden en de keuken een smaakfeest is voor iedereen. Een openkeuken waar elke dag vers gekookt wordt, zowel voor de bewoners en bezoekers. Ook heeft de keuken een wijkfunctie, tafel-dekje principe.

De Pondok is het visitekaartje van Lieflijk Indië, de ontmoetingsplek. U waant zich in Indonesië. Een open sfeer, het staalt de gemoedelijkheid van de Indische cultuur uit. De verschillende ‘kraampjes’ zijn voorzien van passende decoratie en hebben hierdoor elk hun eigen karakter. De meeste bereiding vindt voor de schermen plaats zodat een ieder het smaakfeest optimaal kan beleven.