Ontwikkeling Lieflijk Indië Tilburg

Tilburg, de ontwikkelingen in Tilburg lopen voorspoedig. De gemeente heeft een positief advies gegeven naar aanleiding van het ingediende principeverzoek. Het voornemen is om begin 2021 het participatie traject op te starten. Nadat de belanghebbenden geïnformeerd zijn wordt de informatie op de site gepubliceerd.